Organisatie

Petruskerk met spandoek_0.jpg

De Stichting Bach Cantates Nijmegen heeft de culturele ANBI-status (voor uitvoerige informatie zie onderstaande pagina). Ook zijn we officieel erkend als partner in het Programma Cultuur en Erfgoed van de Provincie Gelderland. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Marc Wichers (voorzitter), Bart Bossers (secretaris & penningmeester), Cecile Kuijpers, Joseph Steenbrink en Tijn Kortmann. Het jaarverslag is te vinden op onderstaande bladzijde. Inlichtingen geeft Bart Bossers via  bach.cantates.nijmegen@gmail.com .

De organisatie van de maandelijkse cantates wordt verzorgd door een aantal geweldige vrijwilligers, en door de vaste Werkgroep Bach Cantates, gevormd door Marc Wichers (voorzitter), Bart Bossers (secretaris & penningmeester), Bea van Zijll de Jong (culinaire voorzieningen Petruskerk), Ad de Keyzer en Henk Gols (tekst en uitleg), Charlotte Verhees (koor-coördinatie), Pieter Ronner (orkestpartijen), Dieuwke van Haaften (cantate-maaltijd), en Wouter van Haaften (muzikale vormgeving).

Het koor is wisselend van samenstelling, en telt meestal zes sopranen, vijf alten, vijf tenoren, en vijf bassen. Criteria voor deelname: ruime koor-ervaring, eerder Bach gezongen, zelfstandig je partij instuderen, en aanwezigheid op de repetitie. Er is één koorrepetitie, op de dinsdagavond voorafgaand aan de zondag van de cantate, om 20.00 uur. Het voltallige koor is aanwezig en kent dan de noten. En er is één orkestrepetitie, op de woensdagavond voorafgaand aan de zondag van de cantate. Op de zondagmiddag van de cantate worden koor, orkest en solisten bij elkaar gebracht. Aanvangstijd voor het koor is dan meestal 16.00 uur. Alle repetities zijn in de Petruskerk.

 

Wil je meezingen in het koor? Laat het weten aan Charlotte Verhees: charlotte@de-c-sleutel.nl .
Meespelen in het orkest? Neem contact op met Wouter van Haaften: wouter.vanhaaften@ru.nl .
Mee helpen in de organisatie? Bart Bossers geeft je graag nadere informatie: bach.cantates.nijmegen@gmail.com .

[ De website wordt gemaakt door Wouter van Haaften. ]