180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

Zondag  8 december 2019
Cantate BWV 147a  "Herz und Mund und Tat und Leben"

 

N.B. zie onder over bereikbaarheid van de Petruskerk

Er zijn relatief weinig advents-cantates van Bach, omdat in Leipzig de advent gold als stille tijd waarin geen concertante muziek in de kerk mocht klinken. Deze cantate BWV 147a dateert dan ook uit Bachs vroegere periode in Weimar. Kort na zijn benoeming in Leipzig (1723) heeft hij de cantate wel opnieuw gebruikt, en dat in een meer uitgebreide vorm, maar voor een ander moment: de Maria-feestdag van 2 juli.
Wij voeren de oorspronkelijke adventscantate uit, van 1716. Daarvan is echter alleen de tekst bewaard gebleven; de muziek is vanuit de 1723-versie gereconstrueerd. Voor onze uitvoering hebben we de aria’s zo goed mogelijk hersteld, met de oorspronkelijke teksten en volgorde. Aansluitend zingt het koor ook het oorspronkelijke slotkoraal. Maar daarna zingen we samen de latere versie van het slotkoraal, uit 1723, omdat Bach toen zijn nieuwe koraal zo prachtig heeft ingebed  in een lieflijke melodie, die overigens voor velen direct vertrouwd zal klinken.

Het openingsdeel is feestelijk, met een belangrijke rol voor de trompet. Op alle manieren – Herz und Mund und Tat und Leben – wordt betuigd dat Christus onze God en Heiland is. Dan zingt de alt, met oboe d’amore (dat instrument was toen nog maar net uitgevonden!) plus continuo: Het is geen schande om de Heer te belijden. En de tenor voegt zich bij haar: Help ook mij u te belijden! in een aria met een virtuoze cellopartij. Daarop vraagt de sopraan, met een vreugdevolle vioolsolo over de komst van de Messias: Heer zie mij in genade aan. De laatste aria is voor de bas: Ik wil zingen van de wonderen van Jezus, daarbij begeleid door het hele orkest. En dan sluiten we dus af met de beide versies van het slotkoraal: eerst het oorspronkelijke koraal door het koor, en daarna het koraal zoals Bach dat in 1723 toevoegde, samen. 

Dat slotkoraal wordt van tevoren kort (vierstemmig) ingestudeerd, zodat iedereen het mee kan zingen. Wil je alvast oefenen? Zie volgende pagina, met tekst en de afzonderlijke stemmen.

N.B.
Er is een klein probleem met de bereikbaarheid van de Petruskerk. Daar wordt nu een fietsstraat aangelegd, en daarvoor is een stuk van de Korte Bredestraat tussen Kerkstraat en de Petruskerk opgebroken. Met de fiets kom je er zo nog wel door; met de auto moet je even omrijden. Je kan wel bij de kerk parkeren.