Komende cantate

180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

Zondag 14 april 2019
Cantate BWV 113  "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut"

 

Dit is een niet heel bekende en zelden uitgevoerde cantate. Ze stamt uit 1724, het jaar van de koraal-cantates. Maar voor die onbekendheid is weinig reden: het is een rijke cantate met maar liefst acht qua vormgeving en instrumentatie sterk verschillende delen, waarin telkens iets van de koraalverzen doorklinkt. Het verbindende thema is de indringende smeekbede om ondanks al ons tekortschieten toch geaccepteerd te worden. Het is een lied van inkeer, van boetedoening, en als zodanig passend in de lijdenstijd -- al is de cantate daar niet voor geschreven omdat in deze periode in Leipzig een stille tijd (zonder muziek) in acht genomen werd.

De cantate begint met een breed en smartelijk openingsdeel met een belangrijke rol voor de twee oboi d'amore en met daarin ingeweven het eerste koraalvers voor het koor. Vervolgens zingen de koor-alten het tweede vers tegenover de unisono spelende violen plus continuo. Het derde deel is een al wat opgewektere bas-aria, nu in majeur, begeleid door de drie dubbelrietblazers: de beide oboi d'amore en de fagot. In het vierde deel zingen de koor-bassen weer een koraalvers, maar met daartussendoor een aantal meer persoonlijke toevoegingen in de vorm van recitatiefjes voor de bas-solist. De stemming wordt steeds beter. De tenor zingt nu in een vertrouwensvolle aria dat alle zonden zullen worden vergeven, daarbij op buitengewoon virtuoze wijze omspeeld door de fluit. De rust die we uiteindelijk zullen vinden wordt onderstreept met lange liggende noten op het woord "Seelen-ruh". Aanvullend zingt de tenor een uitgebreid en troostrijk recitatief met strijkersbegeleiding. En dan volgt nog een heel bijzonder (en bijzonder moeilijk te zingen) duet voor de sopraan en de alt, waarin zij vragen om gehoorzaam te mogen leren zijn als een kind. Samen besluiten we de cantate met het mooi door Bach vierstemmig getoonzette achtste vers.

Slotkoraal  nu vast oefenen? klik de pagina hieronder aan, en kies de mp3 van je stem (onder de tekst)!