180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

Zondag  9 februari 2020
Cantate BWV 125  "Mit Fried und Freud ich fahr dahin"

 

N.B.  zie onder over bereikbaarheid van de Petruskerk

Deze cantate schreef Bach eigenlijk voor 2 februari, de zondag van de Lichtmis. In de katholieke kerk worden de kaarsen gedoofd die 40 dagen vóór kerst (St. Maarten) waren ontstoken. Nu mogen ze weer uit: het wordt weer licht. De zondag wordt ook wel het feest van Maria Reiniging genoemd omdat Maria, naar de joodse traditie, 40 dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel kwam om een rituele reiniging te ondergaan en haar zoon aan de priesters te tonen. En op dat moment wordt Jezus door de oude Simeon herkend als de door God beloofde Heiland. Hij neemt het kind in zijn armen en heft een loflied aan: “Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede” (Lucas 2: 22-35). Deze lofzang van Simeon werd door Luther in 1524 bewerkt tot het lied “Mit Fried und Freud fahr ich dahin”. En dat vormde precies twee eeuwen later voor Bach weer de bron voor deze cantate.

Het is een koraal-cantate, volgens het stramien dat Bach in zijn tweede jaar in Leipzig volgde. Met een groot openingskoor waarin de sopranen in lange lijnen de koraalmelodie zingen, omspeeld door flauto traverso, oboe d’amore, fagot, en strijkersensemble, en omzongen door de andere stemmen van het koor. Daarop volgt een ontroerende aria voor de alt: “ook in mijn sterven wil ik naar u, mijn heiland, uitzien”. En dan zingt de bas een recitatief, begeleid door de strijkers, en daarbinnen citeert hij een van de koraalverzen. Na deze drie duister gestemde delen breekt het licht door! In een virtuoos duet voor tenor en bas, met daaromheen geweven een jubelend duet voor twee soloviolen plus continuo: “een onbegrijpelijk licht vervult de ganse aarde”. Met een kort recitatief leidt de alt, als steeds bij Bach de stem van de gelovige, ons tenslotte naar het door allen samen gezongen laatste couplet van Luthers koraal.

Dat slotkoraal wordt van tevoren kort (vierstemmig) ingestudeerd, zodat iedereen het mee kan zingen. Wil je alvast oefenen? Zie volgende pagina, met tekst en de afzonderlijke stemmen.

N.B.
Er is een klein probleem met de bereikbaarheid van de Petruskerk. Daar wordt nu een fietsstraat aangelegd.
Met de fiets kom je er nog wel goed door; voor de auto is momenteel de Schependomlaan afgesloten.
Rij via Wolfkuilseweg en Korte Bredestraat, of via Kerkstraat en Korte Bredestraat.

Later meer over de actuele situatie.