Komende cantate

180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

zondag  10 december  19.30 uur :

BWV 62   Nun komm, der Heiden Heiland
Deze zondag valt in de adventstijd, de periode voor Kerstmis waarin de komst van Christus wordt afgewacht. Een tijd van stilte en bezinning, en in Leipzig klonk in deze weken daarom geen muziek in de kerk. De laatste cantate vóór kerst werd op de eerste advents-zondag uitgevoerd. Uit Bachs cantates voor die zondag kozen we BWV 62.

Deze cantate uit 1724 is gebaseerd op een lied van Martin Luther, uit diens bundel van precies twee eeuwen daarvoor, 1524. Het was Luthers bewerking van een nog weer veel oudere hymne: “Veni redemptor gentium”  - waarin Christus dus eigenlijk niet als verlosser van de heidenen maar als verlosser van alle volkeren wordt aangeduid.

In het feestelijke openingskoor zingen de sopranen de koraalmelodie in grote lijnen boven alles uit. Maar daaraan voorafgaand hoor je die melodie al voortdurend in de overige stemmen van het koor en ook in het orkest. En ondertussen stroomt de muziek maar door bij de overige instrumenten.
In een liefdevolle aria met de twee hobo's en strijkers zingt de tenor vervolgens over het wonder dat de redder der mensheid op de wereld komt als een kind.
Bachs recitatieven zitten vaak vol verrassende muzikale schilderingen. Zo ook in het korte recitatief voor de bas, waarin bezongen wordt hoe Christus zijn weg vreugdevol zal afleggen (met een heel loopje van korte nootjes achterelkaar) om ons, die gevallen zijn (diepe sprong naar beneden) te verlossen; eindigend met de hoogste noten voor de woorden “stralend licht”.
Meteen daarop aansluitend zingt de bas, begeleid door alle strijkers unisono (voor alle instrumenten gelijke noten), zijn blije aria waarin de triomf wordt gevierd van de komst van Christus die ons sterk zal maken in al onze kwetsbaarheid. 
En vervolgens zien we hoe de koor-sopranen en -alten samen met de strijkers dankbaar en eerbiedig het christuskind in de kribbe tegemoet treden.

Samen zingen we het slotkoraal, met de letterlijke tekst van Luthers laatste vers in een eenvoudige vierstemmige toonzetting.