ANBI-informatie over de Stichting Bach Cantates Nijmegen


De Stichting heeft de culturele ANBI-status en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder dossiernummer 09155776.  Fiscaal nummer van de Stichting: 8156.80.715.

Contactpersoon is Bart Bossers (bach.cantates.nijmegen@gmail.com)

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Victor van Lieshout
Secretaris: Bart Bossers
Penningmeester: Hans Prinsen
Leden: Liesbeth Huijts en
Bea van Zijll de Jong

Beleidsplan
Voor het uitvoeren van een Bachcantate wordt telkens ad hoc een klein orkest en koor samengesteld uit een lijst van musici, die belangstelling hebben getoond daaraan vrijwillig hun medewerking te verlenen. Alleen de drie tot vier zangsolisten en incidentele beroepsmusici, die dikwijls van elders moeten komen, krijgen een onkostenvergoeding. De uitvoeringen worden voorbereid (keuze cantates, huur bladmuziek, leiden van repetities, etc.) door de dirigent Wouter van Haaften, die dat op vrijwillige basis doet.

De formule van de uitvoering bestaat erin dat eerst het slotkoraal wordt ingestudeerd met alle aanwezigen, dan volgt een toelichting op de cantate, en vervolgens wordt de cantate uitgevoerd met aan het eind het door allen gezongen slotkoraal.

Beloningsbeleid
Zowel de koorleden (meestal 21 per cantate) als orkestleden (± 15 per cantate) doen mee op vrijwillige basis. Een enkele keer wanneer een instrumentalist met een bijzonder instrument van elders moet komen, vindt onkostenvergoeding plaats. De drie tot vier zangsolisten ontvangen een bescheiden onkostenvergoeding per cantate. Het bestuur en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro Deo.

Doelstelling
Het tot klinken brengen van de muziek van Johann Sebastian Bach, in het bijzonder zijn kerkelijke cantates. Voorts al wat bevorderlijk kan zijn om zowel de uitvoerenden als de toehoorders kennis te laten nemen en te laten genieten van Bachs muziek. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van de uitvoeringen van de cantates van Johann Sebastian Bach, en al wat ertoe kan bijdragen musici en toehoorders daarbij te betrekken.

Organisatie
Voor alle werkzaamheden in verband met de maandelijkse cantate-uitvoeringen bestaat een vaste Werkgroep Bach Cantates. Deze wordt gevormd door Victor van Lieshout (voorzitter), Bart Bossers (secretaris), Liesbeth Huijts (algehele coördinatie), Bea van Zijll de Jong (culinaire voorzieningen Petruskerk), Hans Prinsen (financiën), Henk Gols, Catie te Dorsthorst en Herwi Rikhof (tekst en uitleg), Charlotte Verhees (koor-coördinatie), Pieter Ronner (orkestpartijen), Piet Koster (Petruskerk), Dieuwke van Haaften (cantate-maaltijd) en Wouter van Haaften (muzikale vormgeving). Zij zorgen voor de samenstelling van koor en orkest, keuze van solisten, bladmuziek, maaltijden, toelichting op cantates, flyers en Nieuwsbrief, organisatie en coördinatie van repetities en uitvoeringen, financiën, etc. Voorts zijn er een aantal trouwe vrijwilligers die telkens weer hand- en spandiensten verrichten. Sven Mulder zorgt voor een video-opname van de cantates.

Het bestuur komt tweemaal per jaar in vergadering bijeen.

In totaal worden per seizoen tien Bachcantate-uitvoeringen gegeven, telkens op de tweede zondag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. De cantates hebben een trouw aantal bezoekers van gemiddeld 145 per cantate.

De Stichting is veel dank verschuldigd aan de Vrienden van de Bach Cantates, de Gemeente Nijmegen en het Coöperatiefonds van de Rabobank Nijmegen, alsmede aan enkele andere welwillende donateurs en sponsoren.