In: Erik Heijerman en Albert van der Schoot (red.),
Welke taal spreekt de muziek? Muziekfilosofische Beschouwingen.
Damon, 2005, pp. 13-22.