Komende cantate

180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

Zondag 11 november

Cantate BWV 52  "Falsche Welt, dir trau ich nicht"

Na de twee verrassende cantates waarmee we dit seizoen zijn begonnen, gaan we op 11 november opnieuw een bijzondere cantate uitvoeren, en wel - deze keer voor het eerst in onze geschiedenis - een solo-cantate:  BWV 52, gezongen door onze heuse Heese beroemde sopraan Francine van der Heijden.
Centraal hierin staat de tegenstelling tussen de onbetrouwbare wereld waarin we leven en de betrouwbare God bij wie de gelovige zich veilig mag weten.

Bach opent heel feestelijk met (een iets vroegere versie van) het eerste deel van zijn eerste Brandenburgs concert, met de rijke bezetting van twee jachthoorns, drie hobo's plus fagot, strijkers en continuo.
Maar deze vrolijke muziek staat toch voor de vergankelijke werkelijkheid, zo laat de sopraan ons meteen daarna weten, in een schril recitatief vol dissonanten waarmee zij haar ellendige situatie in deze "falsche Welt" kenschetst. En aansluitend in haar aria: het lijkt allemaal zo mooi, maar in feite voelt zij zich van alles verstoten. Alleen God kan haar vriend zijn.

Dat is ook haar redding, horen we in het volgende recitatief: "Gott ist getreu!" En in haar daarop volgende aria zingt ze blijmoedig, begeleid door vier houtblazers, dat ze die valse wereld achter zich kan laten omdat ze zich op God vertrouwt.
Bij die bede sluit de gemeente zich aan in het samen gezongen slotkoraal.

Slotkoraal vast oefenen? zie hieronder, en klik op de mp3 van je stem (onder de tekst)!