180px-Johann_Sebastian_Bach.jpg

zondag  13 februari    19.30 uur :

BWV 92  "Ich hab in Gottes Herz und Sinn"

Dit is een grote en veelzijdige cantate, met vaak heftige emoties. Een centrale en verbindende rol speelt het koraal met de melodie van “Was mein Gott will, das gescheh allzeit”, dat we in allerlei verschillende vormen in het merendeel van de negen (!) delen horen terugkomen.

In het openings­koor als cantus firmus van de sopranen, rijkelijk omzongen door de andere stemmen, ingebed in een doorlopende dialoog tussen de twee oboi d’amore enerzijds en de strijkers anderzijds. Daarop volgt een complex recitatief van de bas, telkens onderbroken door de koorbassen met delen van het koraal. En vervolgens zingt de tenor een grote felle aria, met even felle begeleiding van de strijkers. Dan horen we weer een vers van het koraal, dit maal gezongen door de alten, en omspeeld door de beide oboi d’amore met elkaar imiterende motieven. Een recitatief van de tenor eindigt met de woorden: “Geduld! Geduld!” - dat we zullen moeten opbrengen. Waarna de bas samen met de cello een stormachtige aria uitvoert over het geluk dat slechts via het kruis ons deel kan worden.

Opnieuw klinkt dan weer het koraal, nu vierstemmig door het koor gezongen, met daartussendoor telkens korte recitatieven van de solisten. Zo komt er eindelijk rust, en kan de sopraan in een lieflijke aria in dialoog met de oboe d’amore haar vertrouwen in de goede afloop tot uitdrukking brengen. Dat bevestigen we in het samen gezongen slotkoraal.

N.B.
Van tevoren reserveren blijft noodzakelijk, bij voorkeur op https://bachcantate.eventbrite.nl , of als dat niet lukt via bach.cantates.nijmegen@gmail.com .
Bovendien moet je nu bij de ingang een coronatoegangsbewijs tonen, op je smartphone of op papier. Als je dat nog niet hebt, vind je op de website coronacheck.nl  de nodige handige informatie om dat te verwerven (op basis van a. een vaccinatiebewijs; of b. een bewijs van herstel na besmetting; of c. een negatieve test-uitslag). En je moet je daarbij kunnen identificeren. Hopelijk wil je deze moeite doen, hier moeten we helaas streng in zijn...
Maar dan kunnen we ook weer samen genieten van Bach !